• sns01
  • sns02
  • sns04
  • linkedin
לחפש

מכונת ריתוך לבנייה

מכונת ריתוך רשת תיל אוטומטית לרשת תעשייתית מתאימה לחוטים מרותכים 2.5-6 מ"מ, חוט 3-8 מ"מ וחוט מוטות פלדה 4-12 מ"מ. רשת הפלט יכולה להיות גם רשת מגולגלת וגם רשת לוח, חוטי הקו ניזונים מסלילי תיל באופן אוטומטי.
פס הייצור של ריתוך הרשת מאמץ את גליל האוויר רב הכוח לבקרת הריתוך, יש יתרונות של שיעור כשלים נמוך יותר, פעולה קלה יותר, מהירות גבוהה, פחות צריכת אנרגיה, פחות ניצוץ ריתוך, יציב יותר וכו '.